ASA Quality Academy

Meie kalendrikoolitused sisaldavad järgmist valikut:

Koolituse nimi Kestus
Toimumise aeg
Hind*
ISTQB Certified Tester Foundation Level
3 päeva
23. - 25. aprill 2018
900€
Tarkvaranõuete ABC 1 päev
17. mai 2018
300€
Tarkvara testimise ABC
1 päev
24. mai 2018
300€
ISTQB Certified Tester Agile Tester Extension 2 päeva 22. oktoober 2018 1200€
ISTQB Advanced Level Test Manager 5 päeva (3p klassis + 2p e-õpet)
24. oktoober 2018
1500€
Testijuhtimise ABC
1 päev
Küsi kuupäeva! 300€
Turvateadlikkuse ABC 1 päev
Küsi kuupäeva!
300€
IREB Requirements Engineering
3 päeva
sügis 2018 1600€
ASTQB Mobile Tester 2 päeva Küsi kuupäeva! 1200€
ISTQB Advanced Level Test Analyst 4 päeva
Küsi kuupäeva! 2000€
Testimisteadlikkuse tõstmine juhtidele 0,5 päeva
Sisekoolitusena teile sobival ajal
 küsi!

* Sisaldab vajalikke õppematerjale, lõunatoitlustust ja energiapause. Ei sisalda sertifikaadieksamitasu. Lisandub käibemaks.

Koolitusele registreerumiseks ja küsimuste korral palun kirjuta aadressil This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it kindlasti vähemalt nädal enne koolituse toimumist. Mida varem oma huvi üles näitad, seda parem, sest siis saame tõenäolisemalt grupi kokku :). Mitme inimese osalemisel ühest organisatsioonist soodustus.

Lisaks pakume koolitusi ja töötubasid vastavat teie personali arenguvajadustele.

Tarkvara testimise ABC (8 akadeemilist tundi): Mida tähendab kvaliteet tarkvaras ning IT valdkonnas? Kuidas kvaliteeti arendajatele ja testijatele üheselt arusaadavalt ja piisavalt kirjeldada? Kuidas kvaliteeti mõjutada ning vältida kvaliteedi kadumaminemist projekti jooksul? Kuidas kvaliteeti mõõta ehk põhitõed testimisest – testimise erinevad liigid ning vastutused testimisel. Oodatavaks kuulajaskonnaks on tarkvara tellija esindajad, aga ka projektijuhid ning testitiimi juhid, kellel lasub vastutus IT projektides kvaliteet saavutada. Koolitab Maili Markvardt

Koolituse läbinu:

Testijuhtimise ABC (8 akadeemilist tundi): Kõigest olulisest, mida peab testijuhtimisest teadma: Miks on testijuhti vaja ja kuidas ta „teenindab“ projekti teisi osapooli? Kuidas teha testimist organisatsioonis „nähtavaks ja kuuldavaks“? Kuidas testimist planeerida? Kuidas koostada testimise eelarvet? Kuidas testimist mõõta? Oodatavaks kuulajaskonnaks on testimise korraldamise ja juhtimise eest vastutavad töötajad – testijuhid, projektijuhid, analüütikud. Koolitab Maili Markvardt.

Koolituse läbinu:

Tarkvaranõuete ABC (8 akadeemilist tundi): Usume me seda või ei usu, suur osa vigadest tekib just nõuetest ja nende puudulikust kirjapanemisest. Inimkeel on ilus asi luuletuste kirjutamiseks ja armastuse avaldamiseks, kuid tehnilistes spetsifikatsioonide kirjutamisel tekitab inimkeele mitmetimõistetavus mitmeid probleeme. Koolitusel õpime, kuidas teha nii, et analüütik paneks kirja just selle, mis ta tellija esindaja käest teada sai, ning arendaja ning testija mõistaksid seda täpselt samamoodi. Kuidas suurenda tõenäosust, et analüütik sai tellija esindajast õigesti aru? Ja et see oleks ühtlasi ka see, mida kasutajal on vaja. Koolitus on mõeldud eelkõige testijatele, kes soovivad arendada oma teadmisi ja oskusi ühe sammu võrra ettepoole - leidma vigu juba enne kodeerimist. Koolitab Maili Markvardt.

Koolituse läbinu:

Turvateadlikkuse ABC (8 akadeemilist tundi): Koolitus Turvatestimise ABC on mõeldud kõigile projektimeeskonna liikmetele – testijatele, analüütikutele, projektijuhtidele, arendajatele, kes puutuvad kokku tarkvaranõuete kirjeldamise, realiseerimise või kontrollimisega. Koolitusel näidatakse interaktiivselt, missuguseid võimalusi annavad puuduliku turvalisusega IT lahendused kasutajate petmiseks ning kuidas seda vältida. Jutuks tulevad ka probleemid puudulike turvanõuetega ning äriloogilised turvavead, mis on sobilikud teemad tiimijuhtidele ja analüütikutele. Tutvutakse ka OWASP standardite ja parimate praktikatega, kuid antud koolituse eesmärgiks ei ole siiski turvalise koodi kirjutamise õpetamine. Koolitus käsitleb küberrünnakute inimfaktorit, toimimismehhanisme ja aitab tõsta töötajate turvateadlikkust, eesmärk on anda ülevaade teemadel, mida iga koolitusel osalenu peaks tarkvara turvalisuse osas teadma. Koolitab Sten Mäses.

Koolituse läbinu:


ISTQB Certified Tester Foundation Level (24 akadeemilist tundi): Testimise baaskoolitus, mis katab ülevaatlikult kõik testimise olulised aspektid, on mõeldud eelkõige testijatele. Koolitus on akrediteeritud Eesti TEstijate Liidu poolt. Koolitavad Kristjan Karmo ja Sten Mäses.
Koolituse läbinul on lisatasu eest võimalik sooritada ISTQB Certified Tester Foundation level eksam. Eksamit saab sooritada kas koos oma grupiga, kui otsustatakse kokku leppida grupieksam, või siis Eesti Testijate Liidu poolt pakutavatel avalikel eksamiaegadel, mis on leitavad siit: http://testijateliit.ee/ISTQB-CTFL.html Eksami maksumus on 200€ (KM ei sisaldu ega lisandu)

Koolituse läbinu:

ISTQB Certified Tester Agile Tester Extension (for Foundation Level) (16 akadeemilist tundi): Kursusel saadakse teadmisi ja oskusi toimetulemiseks agiilsetes projektides – kuidas agiilne arendus toimib ning missugune on testija roll selles. Missuguseid meetodeid ja tööriistu peaks testija kasutama agiilses keskkonnas? Koolitajaks on Lloyd Roden Inglismaalt (Lloyd Roden Consultancy). Koolituse läbinul on lisatasu eest võimalik sooritada ISTQB CTFL Agile Tester Extension eksam. Eksamit saab sooritada kas koos oma grupiga, kui otsustatakse kokku leppida grupieksam, või siis Eesti Testijate Liidu poolt pakutavatel avalikel eksamiaegadel, mis on leitavad siit: http://testijateliit.ee/ISTQB-CTFL.html Eksami maksumus on 200€ (KM ei sisaldu ega lisandu)

Koolituse läbinu:

From User Stories to Tests Workshop(16 akadeemilist tundi): Praktiline töötuba tuleb kasuks kõigile, kes osalevad agiilsetes projektides testija rollis - testijatele, analüütikutele, projektijuhtidele, tellija esindajatele ja miks mitte ka programmeerijatele. Töötoas vaadatakse üle erinevad tehnikad, kuidas soovilugudest mõistlik hulk teste koostada, sealhulgas leides üles ka võimalikud sooviloos olevad "hallid alad" ja ebaselgused. Töötoas tegeleme reaalsete soovilugudega ning kõik osajejad võivad ka oma soovilugusid "kaasa võtta" - tegelikult on see lausa ülimalt soovitav! Koolitajaks on Lloyd Roden Inglismaalt (Lloyd Roden Consultancy).

Koolituse läbinu:

ASTQB Certified Mobile Tester (16 akadeemilist tundi): Koolitus järgib ASTQB Certified Mobile Tester Foundation Level õppekava. Esmalt selgub, mis on mobiilirakenduste (äppide ja mobiilsete veebide) testimise kõige olulisemad väljakutsed ning missugused on võimalikud lahendused. Mille poolest erinevad pisiseadmetes kasutatavad tarkvaratooted "tavalistest" ning kuidas erinevate nõuete kontrollimiseks teste teostada (nt seadmete paljusus ja baastarkvara kiire muutumine, aga ka seadme standardfunktsioonaalsused nagu orientatsioon, sissetulevad kõned/teavitused, akukasutus, levi/andmeühenduse kättesaadavus, positsioneerimine jm). Eraldi tähelepanu pööratakse ka mobiilsete rakenduste turvalisuse ning kasutusmugavuse testimise soovitustele. Koolitajaks on Lloyd Roden Inglismaalt (Lloyd Roden Consultancy).
ASTQB eksamit on Eestis võimalik sooritada koos grupiga kokkulepitud ajal. Teised eksamikeskused hetkel kahjuks Eestis ASTQB CMT eksamit ei paku. Eksami hind on 180€ + KM. Eksam on 40 küsimusega valikvastustega eksam, mille jaoks on ette nähtud 1h, ingliskeele emakeelena mitte rääkijatele on ette nähtud 1 tund ja 15 minutit eksamiaega. Eksami edukaks läbimiseks tuleb vastata õigesti 65% küsimsutest ehk 26 küsimusele.

Koolituse läbinu:


IREB Requirements Engineering Foundation Level (24 akadeemilist tundi): Nõuete kirjeldamise baaskoolitus annab vajalikud teadmised ja oskused, mida peaks valdama iga äri- ja süsteemianalüütik, et end nõudeid kirjeldades korrektselt väljendada, ja ka projektijuhtid ning testijad, kes peavad oskama hinnata nõuete kvaliteeti. Koolituse läbinul on võimalik sooritada IREB RE Foundation Level sertifikaadieksam (lisatasu eest). Täpsem info programmi kohta: http://www.ireb.org/. Loe täpsemalt tarkvaranõuete kohta ka meie blogist: Essee tarkvaranõuetest ja nendes leiduvatest vigadest, koolituse sisust ja koolitajatest Fraunhoferi instituudist. Koolitajad Sebastian Adam ja Norman Riegel.
IREB CPRE sertifikaadieksamit on võimalik sooritada IT Koolituse eksamikeskuses, selle maksumus on 300€+KM. Lisainfot vaata http://www.koolitus.ee . Teine võimalus IREB CPRE eksami sooritamiseks on BCSi eksamikeskuses, kuhu registreerumine toimub PearsonVUE keskkonna kaudu, kus registreerumisel tuleb ka tasuda eksami eest (sobib seetõttu neile, kes soovivad eksami eest ise tasuda). Lisainfo: http://www.pearsonvue.com/isqi/ .

Koolituse läbinu:


ISTQB Advanced Level Test Manager (40 akadeemilist tundi): Kõik vajalikud süvateadmised ja oskused, mis testijuhil vaja võib minna! Organisatsiooni testipoliitika ja –strateegia loomine, testimise planeerimine ja -juhtimine. Testiprojektide eelarvestamine, mehitamine, infovahetuse tagamine, probleemide lahendamine ning töötulemuste kommunikatsioon ning raporteerimine. Koolitajaks on Lloyd Roden Inglismaalt (Lloyd Roden Consultancy).Testijuhtimisest ja testijuhi ülesannetest saad lugeda ka meie blogist: Missugused halvad asjad juhtuvad, kui testimine on juhtimata?, 5 asja, mida teeb hea testijuht.
Koolituse läbinul on lisatasu eest võimalik sooritada ISTQB CTAL Test Manager eksam. Eksamit saab sooritada kas koos oma grupiga, kui otsustatakse kokku leppida grupieksam, või siis Eesti Testijate Liidu poolt pakutavatel avalikel eksamiaegadel, mis on leitavad siit: http://testijateliit.ee/ISTQB-CTFL.html Eksami maksumus on 250€ (KM ei sisaldu ega lisandu)

Koolituse läbinu:


ISTQB Advanced Level Test Analyst (32 akadeemilist tundi): Testianalüüs on testimise süda. Koolitus on mõeldud testianalüütikutele-disaineritele, kelle oluliseks vastutuseks on koostada testikomplekt, mis leiab maksimaalselt palju vigu, võttes minimaalse hulga aega ja muid ressursse. Kuidas valida testidisaini tehnikad? Kui palju testilugusid on vaja koostada, et oleks „piisavalt testitud“? Kuidas valida õiged testid, kui aeg ja eelarve on piiratud? Koolitajaks on Lloyd Roden Inglismaalt (Lloyd Roden Consultancy).
Koolituse läbinul on lisatasu eest võimalik sooritada ISTQB Certified Tester Foundation level eksam. Eksamit saab sooritada kas koos oma grupiga, kui otsustatakse kokku leppida grupieksam, või siis Eesti Testijate Liidu poolt pakutavatel avalikel eksamiaegadel, mis on leitavad siit: http://testijateliit.ee/ISTQB-CTFL.html Eksami maksumus on 250€ (KM ei sisaldu ega lisandu)

Koolituse läbinu:

Koolitajad

Kristjan Karmo

Kristjan on mitmed IT-ga seotud erialad (arendamine, projektijuhtimine, administeerimine) ise omal nahal läbi testinud, enne kui 2011. aastal jõudis oma tõelise kutsumuse - tarkvara kvaliteedi ja testmiseni. Vähe sellest, ka erinevad testimise-alased spetsialiseerumised on Kristjan läbi testinud, niisiis praktik mis praktik. Esialgu töötas Kristjan testijana ja seejärel testijuhina ASA Quality Services OÜ-s. Alates 2014. aastast on aga sellesama, eesti vanima sõltumatu kvaliteediettevõtte, õigel kursil hoidmisega. Nii Kristjani kui ASA ühine missioon on mitte vigu vaid kinni püüda vaid harida oma tellijaid ja partnerid, ja teadvustada kogu tarkvaraarenduse maailmas testimise ja kvaliteedi tagamise olulisust.

Kristjan on lõpetanud Eesti Infotehnoloogia Kolledži ning hetkel õpib Tallinna Ülikoolis IT juhtimise magistrantuuris.
Kristjan ei löö kunagi väljakutsete ees põnnama - näiteks palus ta James Bachilt autogrammi väljatrükitud ISTQB syllabusele ja ka sai selle (testimise sügavamate telgitagustega kursis olijad saavad naljast aru :)).

Väljaspool tööd on Kristjanit üsna tõenäoline kohata esinemas TTÜ Akadeemilise Meeskoori või TTÜ Bigbandi koosseisus. Kristjani kirjutatud testiraporteid uudsete elektroonikavidinate kohta võib aga tihti kohata Arvutimaailma veergudel (am.ee).

Maili Markvardt

Maili alustas oma IT karjääri kunagi testijana, suurema osa ajast on veetnud aga testijuhi ja testimise juhi rollis, luues, juurutades ja käigus hoides testimisprotsesse erinevates era- ja riigiettevõtetes ja juhtides testijate meeskondi. Koolitades püüab ta eelkõige tuua näiteid reaalsetest projektidest ja olukordadest, kus teatud tehnikad töötavad või ei tööta. Koolituse lõpptulemusena tahab Maili saavutada olukorda, kus koolitatav valdab teatud mõtteviiside, teadmiste ja tööriistade portfelli, kuid oskab valida sealt kõige sobilikumad tööriistad konkreetses olukorras. Maili põhimõtteks on, et standardid ja praktikad on head ja lausa suurepärased, kuid aitavad ainult siis, kui neid kohaldada oma vajadustele ja olukorrale vastavaks.

Maili kogemus testimise ja IT-alase kvaliteedi alastes koolitustes algab 2005. aastast, kui ta õpetas informaatika õppekava esmakursuslastele C-keeles programmeerimist. 2006. aastal alustas ta TTÜ-s testimise alase seminari pidamisega magistrantidele, hiljem muutus see täismahus testimise aluseid käsitlevaks õppeaineks. 2009. aastal alustas Maili sama ainega ka IT Kolledžis.

Maili jaoks ei ole testimine elukutse, see on elustiil ja eelkõige väga efektiivne viis informatsiooni hankimiseks. Testida saab kõike, alates supermarketi ostuprotsessist, kaastöötajate teadmiste ja iseloomuomadusteni ning miks mitte ka toidukohtade või autodeni. Saadud info põhjal saab teha olulisi otsuseid, mis aitavad kokku hoida aega, raha ja närve. Näiteks on oluline teada, mis kell on kõige kasulikum poodi minna, et vältida järjekordi. Kindlasti peab teadma, kuhu tasub lõuna ajal sööma minna (taskukohane, maitsev, kiire) ja kus võõrustada kalleid külalisi, kes ei söö liha/kala/koorikloomi, ning missugune auto käivitub ka 30-kraadise pakasega.

Sten Mäses

Sten on saanud tehnilise bakalaureusekraadi Tallinna Tehnikaülikoolis ning on hetkel magistriõpingute raames lõpetamas sama ülikooli küberkaitse eriala. Tark- ja riistvara testimisega on Sten tegelenud erinevate projektide raames nii Eestis kui ka välismaal. Viimase välisprojekti raames vastutas Sten rahvusvahelise konverentsi IT-lahenduste eest Egiptuses. Lisaks tarkvara testimisele on Sten tegelenud ka näiteks inglise keele õpetamisega ja majandustarkvara juurutamisega.

Oma põhiliseks kutsumuseks peab Sten turvatestimise valdkonda. Sertifitseeritud eetilise häkkerina teab ta nii mõndagi tehnilistest turvaaukudest ning tehnosotsiaalsest sahkerdamisest. Oma igapäevatöös aitab ta erinevatel riigi- ja erasektori asutustel oma süsteemide turvatasemest paremat ettekujutust saada ning jagab meelsasti nõuandeid, kuidas tarkvara küberkriminaalide eest kaitsta.

Vabal ajal meeldib Stenile vahelduseks virtuaalmaailmast kaugeneda ning raamatuid lugeda, ujumas käia või metsas jalutada.

Lloyd Roden (Inglismaa)

Lloyd Rodeni kogemus tarkvaraarenduses arendaja, testianalüütiku ja testijuhina on üle kolmekümne aasta. Aastatel 1999-2011 töötas ta konsultandina, aastal 2011 asutas isikliku koolitus- ning konsultatsiooniettevõtte (www.lloydrodenconsultancy.com). Lloyd on tuntud esineja mitmetel testimisalastel konverentsidel nagu EuroStar, StarEast, StarWest, samuti on ta esinenud meie kodumaisel Nordic Testing Days konverentsil.
Lloyd peab kõigil oma koolitustel oluliseks sisu praktilisust ja rakendatavust igapäevatöös: koolitus annab osalejale konkreetsed näpunäited, juhised, mallid, mida pärast koolitust tööle naastes kohe kasutama asuda.
Tagasiside Lloydi koolituselt: "Ka 5-päevasel Lloydi koolitusel pole hetkekski igav ning koolituse lõpus on lausa kahju, et see läbi sai. Lloyd õpetamise stiil on tulvil mängulisust ja head huumorit".

Sebastian Adam (Saksamaa)

Sebastian Adam omandas magistrikraadi arvutiteaduses Kaiserslauterni ülikoolis Saksamaal 2005. aastal. Samal aastal ühines ta Fraunhoferi Eksperimentaalse Tarkvaraarenduse instituudiga (Fraunhofer IESE) ning töötab konsultandi, projektijuhi ja teadlasena tarkvaranõuete valdkonnas (Requirements Engineering). Alates 2011. aastast juhib ta Fraunhofer IESE tarkvaranõuete tiimi. 2012. aastal sai Sebastian Kaiserslauterni ülikoolist doktorikraadi.
Tema töökogemused ning eriline fookus on seotud tarkvaranõuete integreerimisega äriprotsesside juhtimisse, lean tarkvaraarendus ning nõuete halduse tehnilised lahendused.

Norman Riegel (Saksamaa)

Norman Riegel on konsultant, projektijuht ja teadur tarkvaranõuete valdkonnas Fraunhoferi Instituudis (Fraunhofer IESE).
Norman ühines Fraunhoferiga 2007. aastal pärast Mannheimi ülikooli logistika ja tööstusjuhtimise informaatika eriala lõpetamist. Konsultandina on ta töötanud mitmete rahanduse, kindlustuse, logistika-, ravimi-, sotsiaalmeedia- ja avaliku sektori ettevõtete heaks. Ka teeb Norman koolitusi ja õpetab ülikoolis tarkvaranõuetega seonduvaid õppeaineid.
Oma erialase fookuse on Norman suunanud lean tarkvaraarendusele ja äriliste otsustusprotsesside toetamisele. Hetkel on Normanil käsil ka doktoriõpingud ja tema uuringute teemaks on tarkvaranõuete efektiivne kogumine.